Afdrukken

LICHTENREGELING OP KRUISPUNT ELISABETHLAAN-TORHOUTSESTEENWEG IN OOSTENDE VAN NABIJ OPGEVOLGD

De lichtenregeling op het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutsesteenweg in Oostende wordt van heel kortbij opgevolgd. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Na de heraanleg van het kruispunt van de N33/N31 waren heel wat inwoners ontevreden over de aanpassingen. Ze klaagden vooral over de slechte doorstroming en over het feit dat fietsers erg weinig tijd hadden om over te steken.

Volgens AWV werd de lichtenregeling echter kort na de werken reeds aangepast en is de verkeersituatie genormaliseerd. Het risico op dodehoek-ongevallen werd geminimaliseerd en er werd een conflictvrije fase voor fietsers en voetgangers geïnstalleerd.
AWV blijft echter de lichtenregeling opvolgen. Momenteel worden een aantal beperkte ingrepen op het vlak van voertuigdetectie voorbereid om de verliestijd te minimaliseren.

Bovendien wordt aan het kruispunt de zone voor reclamepanelen onteigend. De vrijgekomen ruimte zal gebruikt worden om meer opstelruimte voor de fietsers te creëren en een korte linksafstrook op de zuidtak van de Torhoutsesteenweg te voorzien. Daarnaast wordt ter hoogte van het kruispunt met de Elisabethlaan en de Stuiverstraat een voorstel uitgewerkt om de oversteekbaarheid van de Elisabethlaan voor fietsers sterk te verbeteren.

Ten slotte worden in het najaar tellingen uitgevoerd die moeten toelaten om de lichtencyclus verder te optimaliseren.