PDF Afdrukken E-mail

DE REGERING REGEERT

(19-07-2013)

Alvorens jullie een prettige vakantie te wensen, blikken we graag kort terug op de voorbije maanden waarbij er door de meerderheid op verschillende vlakken heel wat werd gerealiseerd.

Vooreerst werden de afspraken uit het regeerakkoord over de financieringswet en de overdracht van bevoegdheden omgezet in wetsvoorstellen, zodat ze volgende week in het parlement kunnen worden ingediend. Daarna zal over de voorstellen het advies van de Raad van State worden gevraagd dat wordt verwacht tegen begin september. Na de behandeling en de stemming in het najaar in Kamer en Senaat, kunnen de Gemeenschappen en de Gewesten vanaf 1 juli 2014 aan de slag met hun uitgebreide bevoegdheden. Bij de invulling van haar bevoegdheden zal ieder Gewest eigen klemtonen kunnen leggen, rekening houdend met de specifieke noden van het gewest. CD&V heeft woord gehouden, en een grote staatshervorming gerealiseerd waar de Vlamingen om gevraagd hebben. Voor het eerst in de geschiedenis van België, zal het Vlaams budget groter zijn dan het federale. De zesde staatshervorming betekent dan ook een echte kentering: het zwaartepunt wordt namelijk definitief verlegd naar de deelstaten. Zo werken we aan een sterk Vlaanderen, in een bestuurbaar België.

Daarnaast werd de begroting gecontroleerd om de te bereiken doelstellingen voor 2013, conform de Europese regels, na te komen. Tezelfdertijd werden al twee derden van de begrotingsmaatregelen voor 2014 genomen. Dat 2014 een verkiezingsjaar verlamt is de regering duidelijk niet, wel integendeel. Als kers op de taart werd een akkoord bereikt over het BHV van het sociaal overleg, het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Het akkoord wordt nu omgezet in wetteksten en zal vanaf 1 januari 2014 van kracht zijn. Op heel andere domeinen werd ook een doorbraak bereikt: de structuur van de Belgische spoorwegen wordt vereenvoudigd naar twee entiteiten. Verder wordt justitie grondig hervormd met een akkoord over de inperking van het aantal gerechtelijke arrondissementen en de oprichting van de familie-, jeugdrecht-, en tuchtrechtbanken.

Het parlement zat ook niet stil. Diverse initiatieven van CD&V-senatoren werden gestemd in de plenaire vergadering, zoals onder andere de uitwerking van een statuut voor klokkenluiders in de federale overheidsdiensten, de inperking van woekerwinsten bij het doorverkopen van festivaltickets of de ingrijpende CD&V-amendementen aangaande het wetsontwerp over de nietigheden. Ook lieten de parlementsleden zich niet onbetuigd in het stellen van kritische vragen. In het najaar zal bovendien de hervorming van de Senaat op de parlementaire agenda staan, die moet leiden tot aanzienlijk minder parlementsleden en de impact van de deelstaten op onze staatsstructuur zal vergroten.

De bovenstaande dossiers zijn zelfs niet eens limitatief, maar vormen een wezenlijk aandeel van de vele beslissingen die de afgelopen maanden en bij uitbreiding het voorbije anderhalf jaar genomen zijn. Volgens oud-premier en huidig Europees president Herman Van Rompuy komt men bij een compromis, die de basis vormt van elke regeringsbeslissing, steeds in het midden terecht en is er moed - men geeft zijn eigen stellingen op - en bescheidenheid - men heeft de waarheid niet in pacht - nodig. Verbaast het u dat hij dit vertelde op de voorstelling van het boek van Wouter Beke, dat de titel ‘Het Moedige Midden’ met zich meekreeg?

Beste lezer, dan rest er ons niets meer dan u nog een prettige vakantie te wensen. Wij zien jullie heel graag terug in september.

Wouter, Dirk, Sabine, Cindy, Els, Johan en Etienne

ga naar de site van de Senaat

 
PDF Afdrukken E-mail

JOHAN VERSTREKEN IS TEVREDEN MET DE BESLISSING VAN VLAAMS MINISTER HILDE CREVITS OM 50.000 EURO STEUN TE GEVEN AAN HET PROJECT VLAAMS LUCHTVAARTCENTRUM OOSTENDE-BRUGGE

Het Vlaams Luchtvaartcentrum Oostende-Brugge (VLCOB) krijgt 50.000 euro subsidie van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits voor projecten die leerlingen in het secundair onderwijs en werkzoekenden kennis laten maken met de vele activiteiten en het jobaanbod op en rond luchthavens.

Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mail

BELGIE ONDERSTEUNT STANDPUNT EUROPESE COMMISSIE INZAKE AFLUISTERPRAKTIJKEN VS

"België steunt de initiatieven die de Europese Commissie neemt in de zaak rond de afluisterpraktijken van de Verenigde Staten”, zegt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders op een vraag van Johan Verstreken (CD&V). De gemeenschapssenator ondervroeg de bevoegde minister in het kader van de vertroebelde relatie tussen de VS en de Europese Unie naar aanleiding van de affaire-Snowden. Via deze voormalige CIA-medewerker bleek immers dat zijn land zich bezondigde aan spionageactiviteiten binnen de Europese instellingen.

 

 

Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mail

JOHAN VERSTREKEN PLEIT NOGMAALS VOOR TOERISTISCHE ONTWIKKELING LUCHTHAVEN OOSTENDE 
In de commissie mobiliteit van het Vlaams parlement werd gedebatteerd over de toekomst van de luchthaven Brugge-Oostende. Aanleiding waren de stakingsacties van de vakbonden. De Vlaamse regering wil de uitbating van de luchthaven overlaten aan de Franse groep Egis. Maar er was grote ongerustheid bij de vakbonden over de personeelsstatuten. Woensdagavond werd hierover tot grote tevredenheid van Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken een overeenkomst over bereikt.
“Ik ben tevreden dat de vakbonden hun gezond verstand gebruikt hebben en dat er een duidelijk overleg is geweest. Het is immers de bedoeling om extra jobs te creëren in de regionale luchthaven.”
Johan Verstreken nam van de gelegenheid ook gebruik om nogmaals te wijzen op het toeristisch potentieel van de luchthaven Brugge-Oostende. “Ik stel vast dat alle politieke partijen in het Vlaams parlement duidelijk gemaakt hebben dat ze een grote voorstander zijn van de verdere ontwikkeling van de luchthaven Brugge-Oostende, met nadruk op passagiersvluchten en toerisme. Het is dan ook goed om na te gaan wat er kan gebeuren voor ‘incoming’ en ‘outgoing’ toerisme. Dit komt de tewerstelling alleen maar ten goede.”
De volledige tussenkomst van Johan Verstreken en minister Crevits vindt u via onderstaande link of hieronder:

Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mail

849.811 EURO SUBSIDIES VOOR WEST-VLAAMSE JEUGDVERBLIJVEN EN VAKANTIECENTRA

Toerisme Vlaanderen investeert 2,8 miljoen euro in 91 jeugdverblijven en vakantiecentra in het kader van Toerisme voor Allen. 849.811 euro subsidies zijn weggelegd voor West-Vlaanderen. Deze subsidies zijn bedoeld om de kwaliteit en de toegankelijkheid van erkende jeugdverblijven en vakantiecentra te verbeteren en het aanbod van jeugdverblijven te verhogen.

 

 

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 2 van 31

Gemeenteraadsverkiezingen

Banner

Provincieraadsverkiezingen

Banner