PDF Afdrukken E-mail

NIEUW MARIEN RUIMTELIJK PLAN VOOR DE NOORDZEE MOET REKENING HOUDEN MET BELANGEN VISSERIJSECTOR
Het nieuw marien ruimtelijk plan voor de Noordzee zal rekening houden met de toekomstige uitdagingen voor de visserijsector. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken van federaal minister De Backer. "€œDe minister zal bij de invulling van de zones maximaal rekening houden met de mogelijkheden tot meervoudig ruimtegebruik. De minister zal nagaan welke activiteiten, naast passieve visserij en aquacultuur, verenigbaar kunnen zijn met offshore windmolenparken"€, reageert Johan Verstreken tevreden. Goede praktijken uit andere landen zullen hierbij in rekening worden gebracht en bijzonder aandacht zal geschonken worden aan de Nederlandse situatie waar schepen tot 24 meter toegelaten worden in de windmolenzones.

Momenteel loopt de tweede fase voor de herziening van het marien ruimtelijk plan 2020-2026. Hierin voorziet minister De Backer nieuwe ruimtes voor windmolenparken en drijvende eilanden met zonnepanelen. Hoewel passieve visserij en aquacultuur in de nieuwe windmolenparken zullen worden toegelaten uitte de visserijsector haar terechte vrees dat de beschikbare visserijgronden voor de visserijsector steeds verder worden ingeperkt. De vissers vrezen dat hernieuwbare energie steeds meer terrein wint tov visserij. Nauw overleg tussen ministers de Backer en Schauvliege en de sector moet ervoor zorgen dat bij de opmaak van het nieuw marien ruimtelijk plan rekening wordt gehouden met de belangen van de visserijsector.

 

Gemeenteraadsverkiezingen

Banner

Provincieraadsverkiezingen

Banner