PDF Afdrukken E-mail

DE VLAAMSE REGERING KENT EEN PROJECTSUBSIDIE VAN 2.000.000 EURO TOE AAN HET STADSVERNIEUWINGSPROJECT OOSTENDE, STAPSTENEN VOOR STENE

Een jury boog zich over dit stadsvernieuwingsproject en oordeelde dat het een navolgbaar voorbeeld is voor andere Vlaamse steden en hun stadsrand. Het project sluit volledig aan bij de visie van de Vlaamse overheid op de ruimtelijke ontwikkeling, met name door bestaande bebouwde ruimtes te transformeren volgens de principes van ruimtelijk rendement en door klimaatrobuustheid te beogen via onder meer groenblauwe dooradering en slimme infrastructuur.

 

Bovendien wil men de parkeerdruk aanpakken en verbindingen realiseren op wijk- en stadsniveau. Via punctuele ingrepen en intense begeleiding wil men Stene stap voor stap transformeren tot een kwalitatieve en duurzame randstedelijke leefomgeving. De jury apprecieert het denken en handelen in functie van de klimaatrobuustheid, waterbeheersing en groenblauwe dooradering en beveelt de stad aan om inzake de parkeerproblematiek duidelijke doelstellingen te stellen en alternatieve vervoersmodi mee te onderzoeken.