PDF Afdrukken E-mail

VLAAMSE SUBSIDIE VOOR BUITENGOED OOSTENDE
Vlaams minister Joke Schauvliege, bevoegd voor Omgeving, Natuur en Landbouw en het Plattelandsbeleid kent een subsidie toe van 15.000 euro aan Buitengoed voor de realisatie van volkstuintjes in Oostende. In Oostende is de vraag naar volkstuintjes groot. Door dit project krijgen nog meer mensen voeling met gezonde voeding, met smaken, met de eigen productie van voedsel, met actief leven in de buitenlucht, met alternatieve vormen van lichaamsbeweging en met een actieve levensstijl. Bovendien vergroten volkstuintjes de sociale cohesie en vormen ze een ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en culturen.