PDF Afdrukken E-mail

LNG GEEN HAALBAAR ALTERNATIEF VOOR DURE DIESEL IN DE VISSERIJSECTOR

LNG of Liquefied Natural Gas is geen valabele vervanger voor de dure diesel in de visserijsector. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken van minister Schauvliege. ILVO deed het afgelopen jaar onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van LNG omdat de dure brandstofprijzen een bedreiging vormen voor de rentabiliteit in de visserijsector. Bovendien is LNG een opmerkelijk properdere brandstof dan de klassieke diesel. Minder broeikasgassen, minder fijn stof, minder roetdeeltjes ... Maar uit onderzoek blijkt dat de overstap naar LNG heel wat technische moeilijkheden met zich meebrengt, zoals de grote opslagcapaciteit en de stabiliteit van het schip. De investeringskosten voor LNG zijn hoog tot heel hoog. LNG is wel goedkoper dan de klassieke diesel, maar het prijsverschil was heel variabel de afgelopen jaren en bijgevolg het financieel rendement ook. De hoge investeringskosten in combinatie met het variabele prijsverschil resulteren in een risicovolle investering met lange terugverdientijd.Voor de kleine vaartuigen is LNG zelfs onder gunstige prijsomstandigheden niet haalbaar.