PDF Afdrukken E-mail

ER WORDT GEWERKT AAN DE TOEGANKELIJKHEID VAN WEST-VLAAMSE ZWEMBADEN

Uit een toegankelijkheidsrapport dat de provincie West-Vlaanderen tussen 2014 en 2017 liet uitvoeren bleek dat slechts 7 van de 29 gescreende zwembaden een positief rapport kregen op het vlak van toegankelijkheid.
Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken vernam van minister Muyters dat dit niet betekent dat de andere zwembaden heel slecht scoorden. In de sportinfrastructuurdatabank van Sport Vlaanderen is te zien dat voor 51 zwembaden van de 75 opgenomen West-Vlaamse zwembaden een faciliteit voor toegankelijkheid is voorzien.

De meeste zwembaden kampen echter met oude infrastructuur waarbij vroeger geen aandacht was voor toegankelijkheid. Sinds de herziening van de Vlaamse toegankelijkheidsverordening in 2010 ziet het agentschap Toegankelijk Vlaanderen een stapsgewijze verhoging van de toegankelijkheid. Dit uit zich ook in de 29 zwembaden in West-Vlaanderen waarvan het merendeel ook oudere infrastructuur betrof. De slechtere score dient dan ook genuanceerd te worden.

De conclusie van het onderzoek luidde o.m. dat de toegankelijkheid op structureel gebied verbetert en dat voorzieningen zoals vb. een zwembadlift vaker voorkomen en er meer oog is voor de toegankelijkheid van de omkleedzones en het sanitair.
Naar de toekomst verwacht men dat nieuwe baden en grondige renovaties nog meer verbetering op vlak van toegankelijkheid met zich mee zullen brengen.

 

Gemeenteraadsverkiezingen

Banner

Provincieraadsverkiezingen

Banner