PDF Afdrukken E-mail

BETERE TOERISTISCHE ONTSLUITING VOOR DE LUCHTHAVEN VAN OOSTENDE

De luchthaven van Oostende is een belangrijke partner voor passagiersvluchten en incoming toerisme. Voor het komende zomerseizoen breidt de luchthaven haar bestemmingen zelfs uit tot 19 locaties, een record voor de regionale kustluchthaven. Maar volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken moet er meer werk gemaakt worden van een betere toeristische ontsluiting, iets waar de luchthaven zelf ook vragende partij voor is.

Johan Verstreken ondervroeg hierover de bevoegde minister en vernam dat er werd begonnen met een onderzoek van de ontsluitingsproblematiek en in het bijzonder de aansluiting van de luchthaven op het openbaar vervoeraanbod.
Toerisme Vlaanderen (TVL) focust daarbij voornamelijk op de vervoersontsluiting voor de internationale reizigers. Voor het zomerreces zal TVL het initiatief nemen om alle betrokken partijen bij elkaar te brengen om het probleem te definiëren, oplossingen te zoeken en te toetsen op hun haalbaarheid.

 

Gemeenteraadsverkiezingen

Banner

Provincieraadsverkiezingen

Banner