PDF Afdrukken E-mail

JOHAN VERSTREKEN VRAAGT SPECIFIEKE ONDERSTEUNING VLAAMSE VISSERIJ BIJ EUROPA

In de commissie Visserij van het Vlaams parlement vroeg Johan Verstreken aan Minister Schauvliege om bij Europa te pleiten voor gerichte steun voor de Vlaamse visserijsector, om de instroom in de Vlaamse visserijsector te stimuleren en de toekomst van de Vlaamse visserij veilig te stellen. Johan Verstreken baseerde zich hiervoor op de bevindingen van de SALV, die benadrukt dat de Vlaamse visserij op Europees vlak zeer specifiek is en de mogelijkheden om steun te verkrijgen worden beperkt door de Europese regelgeving. '€œDe Vlaamse visserijsector kan de steun van de overheid goed gebruiken, maar telkens botsen we tegen de grenzen van het Europees kader'€, aldus Johan verstreken.

In februari 2016 maakte de SALV (Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij) een analyse over de problematiek van opvolging en lokale verankering in de visserijsector. Volgens de analyse zijn er twee cruciale problemen die de toekomst van de visserijsector hypothekeren: de instroom in de sector, en hoe we ervoor kunnen zorgen dat de sector in Vlaamse handen blijft. De SALV heeft nu op eigen initiatief een tussentijdse evaluatie gemaakt van de acties en een aantal bedenkingen geformuleerd. Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken kaartte de bedenkingen aan bij minister Schauvliege. 'De Vlaamse visserijsector heeft specifieke steunmaatregelen nodig, maar de Europese regelgeving beperkt de steunmogelijkheden voor nuttige initiatieven in de Vlaamse visserij'€. Minister Schauvliege antwoordde dat het huidige Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) loopt tot 2020 en werd vastgelegd in een Europese verordening. Dit kan niet zomaar op korte termijn gewijzigd worden. Maar bij overlegmomenten geeft de minister uiteraard de nodige signalen aan de Europese Commissie omtrent de eigenheid van de Belgische visserij en de specifieke noden. In dit kader werden op de jaarlijkse Visserijraad waar de quota worden vastgelegd op basis van onze specifieke situatie een aantal uitzonderingen op die quota bepleit en gekregen. Dat toont volgens minister Schauvliege dat we richting Europa absoluut die eigen Vlaamse visserij heel sterk benadrukken.
Om de sector te helpen informeren over de verschillende steunmogelijkheden die bestaan voor de visserijsector, werd een programmanager aangesteld. Er wordt ook ingezet op administratieve vereenvoudiging, waarbij subsidiemogelijkheden worden bekend gemaakt op de website, en is er een programmamanager aangesteld antwoord moet bieden op veel gestelde vragen.
Johan Verstreken is tevreden dat de minister de aanbevelingen van de SALV ter harte neemt. De quota zijn verhoogd, en de inspanningen bieden opnieuw perspectief voor de Belgische visserijsector.