PDF Afdrukken E-mail

MINUUT STILTE TER NAGEDACHTENIS VAN SLACHTOFFERS BERLIJN
Op het einde van de plenaire vergadering van het Vlaams parlement riep voorzitter Peumans de parlementsleden op om 1 minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslag in Berlijn en alle andere terreuraanslagen elders in de wereld.
Hieronder vindt u de toespraak van voorzitter Peumans en de link naar het beeldfragment uit de plenaire vergadering.

Alvorens we overgaan tot de laatste stemming wil ik een slotwoord tot u richten, want dit is de laatste plenaire vergadering van 2016.
Beste collega'€™s, hiermee zijn we aan het eind gekomen van de laatste vergadering van dit kalenderjaar. Graag bedank ik iedereen voor de hartelijke inzet in 2016. Vergeet daarbij niet dat onze vergadering stoelt op uw betrokkenheid, maar dat u tegelijkertijd dank verschuldigd bent aan uw politieke medewerkers.
Op dezelfde manier hangt de goede werking van dit parlement op administratief, logistiek en beveiligingsvlak ook af van de inbreng van de diensten van ons Algemeen Secretariaat en al zijn medewerkers. Ik betrek hen dan ook graag in dit dankwoord, net zoals onze veiligheidsdiensten en onze onthaalmedewerkers, want zij zorgen ermee voor dat dit parlement een open huis is, waar iedereen op een veilige manier zijn mening kwijt moet kunnen.
Daarmee kom ik bij het thema dat 2016 beheerst heeft. Het afgelopen jaar hebben we verschillende aanvallen moeten verduren op de fundamentele kenmerken van onze open samenleving. In maart hier in Brussel, deze zomer in Nice, begin deze week nog in Berlijn, op een kerstmarkt, bij uitstek een symbool van vrede, verdraagzaamheid en sociale verbondenheid.
Op vele plekken in de wereld is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van die aanslagen en voor de vele andere terreurdaden die op alle continenten gepleegd werden in 2016. Alvorens om die symbolische minuut stilte te vragen, vraag ik u dat u met luide stem de democratie en de vreedzame samenleving verkondigt en verdedigt. Niet 1 minuut, maar 365 dagen lang in 2017. Elke dag opnieuw: luidop hoorbaar met uw woorden, opvallend zichtbaar met uw daden. Ik vraag dit in naam van de open, tolerante, zorgzame en democratische samenleving die Vlaanderen is en moet blijven.
Ik vraag u om recht te staan en een minuut stilte in acht te nemen.
https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1100896/verslag/1103153