PDF Afdrukken E-mail

EEN HANDICAP MAG GEEN BEPERKING ZIJN OP DE ARBEIDSMARKT

Als voormalig Schepen bevoegd voor personen met een handicap, ondertekende Johan Verstreken, samen met zijn collega’s van de Senaat en het Vlaams Parlement, een resolutie en een voorstel tot wijziging van de Grondwet.

1 op 8 Vlamingen op beroepsactieve leeftijd wordt geconfronteerd met een arbeidshandicap. Minder dan de helft is ook effectief aan het werk. België scoort qua tewerkstellingsgraad van personen met een handicap tot de laagst scorende lidstaten van Europa. Dit is een discriminatie voor de persoon met handicap zelf en een verlies aan talent voor de samenleving in haar geheel.

 

Slechts weinig personen met een handicap komen op de reguliere arbeidsmarkt terecht.
De overheid slaagt er niet in om in haar eigen diensten de tewerkstellingsdoelstellingen voor mensen met een handicap te behalen en aan de privésector wordt geen quotum opgelegd. De overheid moet hierin hun voorbeeldrol vervullen en ook de private sector moet geresponsabiliseerd worden.

”Personen met een handicap willen volop kunnen meedraaien in het arbeidsproces en zo hun sociaal leven opbouwen en hun plaats in de samenleving vinden”, aldus Johan Verstreken.

Om personen met een handicap meer kansen te geven en te activeren op de arbeidsmarkt moeten de verschillende beleidsniveaus samen de hand aan de ploeg slaan.

De investeringen om mensen met een handicap aan het werk te stellen  moeten van de deelstaatregeringen komen, terwijl de baten (bijvoorbeeld minder kosten voor het RIZIV) federaal zijn. Bevoegdheden zitten verspreid. Er moet dus dringend interfederaal afgestemd worden.

http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=22110&LANG=nl
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2016-2017/g959-1.pdf
Radio 1 De Ochtend: https://radio1.be/cdv-wil-dwingende-quota-om-mensen-met-een-beperking-aan-werk-te-helpen
De Standaard voorpagina: http://www.standaard.be/cnt/dmf20161215_02629052
De Standaard pagina 14: http://www.standaard.be/cnt/dmf20161215_02629387
Knack: http://www.knack.be/nieuws/belgie/cd-v-wil-aanwervingsquota-voor-gehandicapten/article-normal-790567.html
De Redactie: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2845637