PDF Afdrukken E-mail

OVERLEG MET KUSTGEMEENTEN EN GOUVERNEUR OM AANLEG PILOOTEILAND IN KNOKKE-HEIST TE ONDERSTEUNEN

Er komt een ruim stakeholderoverleg om de plannen voor de aanleg van een pilooteiland voor de kust van Knokke-Heist te ondersteunen. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken van minister Weyts. In het stakeholdersoverleg zullen de kustgemeenten een stem hebben, evenals de kustvissers. Maar ook andere partijen worden in het stakeholderplatform betrokken: de federale diensten die bevoegd zijn voor de Noordzee en de territoriale wateren, de polderbesturen, de provincie, Westtoer, Toerisme Vlaanderen, UNIZO, Voka, de haven van Zeebrugge en Oostende, de jachthavens, maar ook de Bond Beter Leefmilieu, Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt. De gouverneur van West-Vlaanderen zal het overleg voorzitten.

Minister Weyts lanceerde onlangs in het Zwin zijn lange plannen voor een pilooteiland aan te leggen voor de kust van Knokke-Heist. De plannen kaderen in de bescherming van de kust tegen een duizendjarige storm, maar kregen vooral veel tegenstand van de burgemeester van Knokke-Heist. Hij betreurde het feit dat er geen inspraak is geweest. Hij verklaarde dan ook stappen ondernemen om het eiland tegen te houden.
Omdat de realisatie van dit pilootproject niet mogelijk is zonder draagvlak van de kustgemeenten, kaartte Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken de verdeeldheid aan in de commissie openbare werken van het Vlaams parlement. Bij de voorbereiding van het project zal men werken met een zware technische groep, een groep Vlaamse Baaien en een stakeholdersoverleg waarin alle kustactoren zullen zetelen, onder voorzitterschap van de gouverneur van West-Vlaanderen. Minister Weyts heeft intussen ook reeds contact gehad met het gemeentebestuur van Knokke-Heist dat constructief wil meewerken aan de realisatie van het proefeiland.
De Vlaamse regering heeft 8 miljoen euro uitgetrokken voor bijkomende studies, de bedoeling is om in 2020 met de aanleg van het eiland te starten. Voorlopig heeft het eiland enkel ecologische doeleinden, maar Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken roept de minister op om ook toeristisch-recreatieve doeleinden in overweging te nemen.