PDF Afdrukken E-mail

BESLISSINGEN VAN PROVINCIE OVER LUCHTHAVEN OOSTENDE BEVESTIGD: OEFENVLUCHTEN BLIJVEN MOGELIJK OP DE LUCHTHAVEN VAN OOSTENDE

CD&V Oostende en Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken zijn tevreden dat minister Schauvliege, na hun tussenkomst, instemt met de beslissingen van de provincie West-Vlaanderen die toelaten dat voor 180 nachtelijke vliegbewegingen per jaar (en niet meer dan 45 per kwartaal) de maximale toegelaten geluidshoeveelheid hoger zou liggen dan in de oorspronkelijke milieuvergunning was bepaald. Daarnaast zorgt de minister voor een uitbreiding van trainingsvluchten op weekdagen tussen 09.00 en 22.00 op de luchthaven van Oostende. Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken dreigden de vliegbeperkingen de doodsteek te vormen voor de kleine luchtvaart, voor de Noordzee Vliegclub en voor heel wat piloten die in het kader van de vliegveiligheid en om de vergunning in stand te houden een aantal trainingsvluchten per jaar moeten uitvoeren. De Vlaamse overheid heeft trouwens nog maar net geinvesteerd in een nieuw clubhuis voor de Noordzee Vliegclub. Met deze beslissing houdt de minister de leefbaarheid voor de piloten, de scholen en de vliegclub in stand en komt ze tegemoet aan de meest kwetsbare momenten van de omwonenden. De genomen beslissingen zijn van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de luchthaven van Oostende.

Het volledige persbericht van de minister kunt u hieronder lezen:

PERSMEDEDELING
JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

donderdag 6 oktober 2016

€œBeslissingen van provincie over luchthaven Oostende bevestigd€

vzw WILOO en een individuele burger hebben beroep aangetekend bij Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, tegen twee besluiten van 21 december 2015 van de provincie West-Vlaanderen tot wijziging van de vergunningsvoorwaarden voor de luchthaven van Oostende .

De provincie liet toe dat voor 180 nachtelijke vliegbewegingen per jaar (en niet meer dan 45 per kwartaal) de maximale toegelaten geluidshoeveelheid hoger zou liggen dan in de oorspronkelijke milieuvergunning was bepaald.

(De zogenaamde maximale €˜Quota Count€™ zijn geleidelijk afgebouwd: 82 tot het jaar 2009, 37 tot het jaar 2014 en 12 vanaf het jaar 2015. De provincie heeft in de bestreden beslissing evenwel een maximale QC van 26 toegestaan voor 180 nachtelijke vliegbewegingen.)

De provincie liet eveneens een versoepeling van trainingsvluchten toe op weekdagen tussen 09.00 en 19.00 uur.

Tijdens het openbaar onderzoek georganiseerd door de provincie werden tegen het eerste besluit 1.172 bezwaren ingediend, die vooral betrekking hadden op de woonkwaliteit en de vrees voor geluidstoename tijdens de nacht. Tegen het tweede besluit werden 3 bezwaren ingediend door de luchthaven, het regionaal platform en een luchtvaartmaatschappij met het verzoek om trainingsvluchten niet aan banden te leggen.

De beroepen werden op 9 februari 2016 door de minister ontvangen en op 24 februari 2016 ontvankelijk verklaard.

Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft op 30 maart 2016 twee maal advies uitgebracht: een ongunstig advies over het eerste en een gunstig advies over het tweede besluit.

Minister Joke Schauvliege heeft op 5 oktober 2016 het eerste besluit van de provincie West-Vlaanderen bevestigd. Voor 180 nachtelijke vliegbewegingen per jaar (en niet meer dan 45 per kwartaal) mag de maximale toegelaten geluidshoeveelheid hoger liggen dan in de oorspronkelijke milieuvergunning was bepaald. De minister heeft op dezelfde dag ook het tweede besluit van de provincie West-Vlaanderen bevestigd, maar breidt de mogelijkheden voor trainingsvluchten op weekdagen uit van 09.00 tot 22.00 uur.

Joke Schauvliege: €˜Het Vlaams regeerakkoord beklemtoont de ontwikkeling van de regionale luchthavens en verwijst uitdrukkelijk naar hun rol in de opleiding van piloten en het uitvoeren van oefenvluchten. De Vlaamse regering waarborgt het evenwicht tussen de economische groeikansen van de luchthaven en de beperking