PDF Afdrukken E-mail

BLIJVEN INVESTEREN IN INFRASTRUCTUUR EN ONTSLUITING LUCHTHAVEN OOSTENDE
De luchthaven van Oostende kon afgelopen zomer mooie half jaar cijfers voorleggen. Het passagiersvervoer steeg met maar liefst 113,8 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het vrachtvervoer steeg met 27,6 %. Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken heeft de luchthaven van Oostende, die na de aanslagen van maart 2016 als alternatieve luchthaven werd gebruikt voor binnen- en buitenlandse luchtvaartmaatschappijen, haar capaciteiten als passagiersluchthaven ten volle getoond. Hij ijvert dan ook bij de bevoegde minister voor blijvende investeringen op het vlak van infrastructuur en een betere ontsluiting van de luchthaven van Oostende.

De LOM Oostende-Brugge is verantwoordelijk voor de structurele investeringen aan de basisstructuur. In 2013 keurde de Vlaamse regering een investeringsplan goed. De Raad van Bestuur van de LOM Oostende-Brugge evalueert jaarlijks in functie van het beschikbare budget welke investeringen aan de basisinfrastructuur dringend zijn. In het kader van de milieuvergunningen werden reeds werken uitgevoerd voor het herstel apron3 en riolering ten belope van 2,5 miljoen euro.
Op het vlak van ontsluiting vernam Johan Verstreken van de bevoegde minister dat de stad Oostende samen met zijn diensten aan een grondige herziening van het mobiliteitsplan voor de stad bezig is. Een van de grote uitdagingen is de lokale problematiek van het druk verkeer op de N33 onder controle houden zodat de regionale ontsluiting van de luchthaven niet in het gedrang komt. Momenteel wordt ook het kruispunt N318/N341 voor de luchthaven heraangelegd. De aanstelling van een ontwerper/studiebureau voor de herinrichting van de Nieuwpoortsesteenweg in het vak tussen de R31 Elisabethlaan en N341 Duinkerkseweg is opgenomen op het investeringsprogramma van AWV voor 2016 voor een bedrag van 200.000 euro (incl. BTW).