PDF Afdrukken E-mail

NIEUWE TOEKOMST VOOR TAALUNIE

Op 12 september nam Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken deel aan de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie.
In aanwezigheid van minister Gatz werd gedebatteerd over de toekomst van de Taalunie. Volgens Johan Verstreken staat het belang van de Taalunie buiten kijf. “De taalunie vormt een onmisbare schakel in de promotie van de Nederlandse taal en versterkt de banden tussen Nederland en Vlaanderen”.

Wel moet de Taalunie nog werken aan een aantal knelpunten die door de visitatiecommissie 2016 werden aangehaald, zoals vlottere communicatie, betere interne samenwerking en transparantie. Hierin liggen alvast een uitdaging voor de nieuwe Algemeen Secretaris, die vanaf 2017 zal worden aangesteld.