PDF Afdrukken E-mail

IN 2017 WELLICHT RESTAURATIEPREMIE VOOR DE OUDE WATERTOREN

Voor de restauratie van de oude watertoren in Oostende zullen wellicht in 2017 de nodige middelen worden vrijgemaakt door de Vlaamse overheid. Dat vernamen Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken en schepen van cultuur en erfgoed Bart Plasschaert van de bevoegde minister nav een parlementaire vraag van Johan Verstreken.

De oude watertoren in Oostende werd gebouwd in 1900, maar wordt al sinds de jaren 60 niet meer gebruikt. De watertoren werd omwille van zijn uitzonderlijk architecturaal en beeldbepalend karakter beschermd in 1977, maar staat al geruime tijd te verkommeren.

Het voorziene premiebedrag van de Vlaamse overheid, inclusief provinciaal aandeel, is 2.058.699,87 euro. Het dossier bevindt zich momenteel op de wachtlijst van nog toe te kennen restauratiepremies. Een voorzichtige prognose van de wachtlijst leert dat het dossier naar alle waarschijnlijkheid kan meegenomen worden bij de eerste programmatie van toekenningen in 2017, uiteraard afhankelijk van andere dossiers en nieuwe meerjarenovereenkomsten.

Johan Verstreken en Bart Plasschaert hopen dat er nu eindelijk schot in de zaak komt, want het dossier van de oude watertoren sleept al een tijdje aan. Het restauratiedossier werd door de Vlaamse overheid in 2012 ontvankelijk verklaard. Beide politici blijven dan ook aandringen dat in 2017 de nodige middelen worden vrijgemaakt.

Naast de oude watertoren is ook een restauratiedossier van De Kinderboerderij De Lange Schuur in Oostende in 2013 ontvankelijk verklaard. Het dossier van De Lange Schuur is echter nog opgenomen op de wachtlijst. Het is nog niet duidelijk wanneer hiervoor middelen worden vrijgemaakt.

Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken blijft bij de bevoegde minister ijveren voor de broodnodige middelen voor de restauratie van het erfgoed in onze regio.