PDF Afdrukken E-mail

DOSSIER ERKENNING ERFGOED EERSTE WERELDOORLOG ALS WERELDERFGOED OP SCHEMA
Op 31 januari 2017 dient de Vlaamse regering samen met Frankrijk en Wallonie een dossier in om Wereldoorlog I -¬ďsites te erkennen als werelderfgoed. Aan Vlaamse zijde gaat het om 18 sites, voornamelijk om militaire begraafplaatsen en monumenten voor de vermisten. Momenteel wordt het pre-dossier gefinaliseerd om in te dienen bij het Werelderfgoedcomite. Daarna kan het pre-dossier op basis van reacties aangepast en uitgewerkt worden tot het definitieve dossier. Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken is tevreden dat de vooropgestelde timing 31 januari 2017 wordt behaald om het definitieve dossier in te dienen.

Daarnaast vernam Johan Verstreken van de bevoegde minister dat Belgie samen met 9 andere landen een nominatie bij Unesco heeft ingediend om 63 fragmenten van beukenwouden te laten erkennen als natuurlijk werelderfgoed. Het gaat hier om een uitbreiding van een bestaand werelderfgoed ¬úPrimeval beech forests of the Carpathians and the ancient beech forests in Germany. Voor Belgie gaat het om vijf bosreservaten in het Zonienwoud, op het grondgebied van de drie gewesten. Dit dossier staat in de zomer van 2017 op de agenda van het Werelderfgoedcomite. Op dit moment worden nog twee nominaties voorbereid: De Kolonien van Weldadigheid (nominatie samen met Nederland, indiening voorzien in de loop van januari 2017) en het ruraal-industrieel transitielandschap van de Hoge Kempen.
In uitvoering van de resolutie betreffende het voorstellen aan de UNESCO om het Zonienwoud in te schrijven op de lijst van het Werelderfgoed van de Mens [stuk 1098 (2010-2011)], organiseert de Vlaamse overheid in het najaar, samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest, ook een workshop met verschillende nationale en internationale experts om na te gaan of een nominatie van het Zonienwoud op zich als cultureel werelderfgoed een kans zou kunnen maken. De uitkomst van deze workshop zal in grote mate bepalen of er voor het Zonienwoud een werelderfgoednominatie zal worden voorbereid.