PDF Afdrukken E-mail

JOHAN VERSTREKEN NEEMT DEEL AAN EEN EUROPESE PARLEMENTAIRE STUDIEREIS NAAR DE FILIPPIJNEN IN HET KADER VAN “Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health (RMNCAH)

MANILLA – BAGUIO, 22-26 augustus 2016

Een delegatie van acht parlementairen uit Oostenrijk, Denemarken, Finland, Portugal, Roemenië, Spanje en België maken vanaf maandag 22 augustus een studiereis naar de Filippijnen.

Samen met het maatschappelijk middenveld, de ambtenaren, de nationale parlementsleden en de VN-agentschappen, zal de delegatie verschillende uiteenzettingen en vergaderingen bijwonen.

Bezoeken aan een aantal stedelijke en landelijke sites staan ook op de planning, teneinde kennis te maken met de lokale voorzieningen inzake de gezondheidszorg.

In de afgelopen jaren is er op de Filipppijen een aanzienlijke vooruitgang geboekt op vlak van RMNCAH. Ondanks de sterke tegenstand van de invloedrijke katholieke bisschoppen, betekende de goedkeuring van ‘The Reproductive Health Law’ in 2012, een enorme stap voorwaarts.

Deze wet, die gesteund wordt door de nieuwe President Rodrigo Duterte, voorziet in verschillende drastische verbeteringen op vlak van de gezondheid van vrouwen, het verminderen van de moedersterfte en het verlenen van sociale en economische voordelen ten behoeve van gezinnen en gemeenschappen.

Echter… Er resten nog tal van belangrijke uitdagingen.

De onvervulde behoefte aan contraceptiva is hoog alsook de ongewenste zwangerschappen. In 2015 was nog 18% van de gehuwde vrouwen vragende partij voor contraceptiva. Met een bevolkingsgroei van 1,6% per jaar, is het land één van de hoogste in Azië. Bovendien heeft het land nog steeds te kampen met een hoge moeder- en kindsterfte, vooral onder de kansarme bevolking.

Naast inzicht krijgen op RMNCAH heeft de studiereis ook als doel te kijken hoe er kan gewerkt worden om de tegendruk, van het overwegend katholieke land, op vlak van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te overwinnen.

Meer dan 80% van de Filippino’s is immers katholiek.

De deelnemers krijgen de gelegenheid de Filippijnse beleidsmakers te spreken over de argumenten en invloeden van de katholieke kerk op het vlak van seksuele en reproductieve gezondheid in een ontwikkelingsland.

Bij de terugkomst hun worden de deelnemers verwacht relevante follow-up acties uit te voeren in hun respectievelijke parlementen.

De studiereis is to stand gekomen op uitnodiging van het Comité van Filippijnse wetgevers over de Bevolking en Ontwikkeling (PLCPD) en wordt georganiseerd door het Europees Parlementair Forum voor bevolking en ontwikkeling.