PDF Afdrukken E-mail

GESPREKKEN VOOR OVERDRACHT MERCATOR LOPEN NOG
De gesprekken om de Mercator aan de stad Oostende te kunnen overdragen werden begin juli opgestart met als doel de overdracht rond te krijgen tegen het ogenblik dat het zeilschip terug verhaald zal worden op haar oorspronkelijke ligplaats in het Mercatordok (momenteel gepland in de tweede helft van oktober). Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken van minister Weyts. De voorwaarden voor deze overdracht zullen verder worden bepaald tijdens deze gesprekken. Het doel is duidelijke afspraken vast te leggen zodat de middelen die in het groot onderhoud van de Mercator zijn geinvesteerd optimaal kunnen renderen. Het vaartuig dient immers als toeristische bestemming en als getuige van het maritieme erfgoed van Vlaanderen nog sterker te worden uitgespeeld.