PDF Afdrukken E-mail

GEINTEGREERD ACTIEPLAN GELIJKEKANSENBELEID 2015-2019 NOG VOOR DE ZOMER KLAAR

De Vlaamse regerig keurde het horizontale doelstellingenkader Gelijke Kansen 2015-2019 op 17 juli 2015 goed. Normaal moet de Vlaamse regering binnen de zes maanden daarna een geintegreerd actieplan opstellen, dat concreet aangeeft hoe de diverse ministers en beleidsdomeinen aan de slag gaan. Omdat dit actieplan er momenteel nog niet is, vroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken minister Homans naar een stand van zaken.

Hij vernam dat het eerste ontwerp van Vlaams Horizontaal Gelijkekansenbeleidsplan afgewerkt werden in november 2015. Om het gelijkekansenmiddenveld de kans te geven om advies te bezorgen, werd er gewerkt met verschillende consultatierondes, een rond handicap en toegankelijkheid, en een rond gender en seksuele diversiteit. Op basis van de geformuleerde opmerkingen en adviezen werd het ontwerp van actieplan aangepast en herwerkt. Het definitieve plan zal nog voor het zomerreces aan de Vlaamse regering worden voorgelegd.