PDF Afdrukken E-mail

TOEKOMST CULTUREEL-ERFGOEDCONVENANTS IN NIEUWE CULTUREEL-ERFGOEDDECREET VERZEKERD

De Vlaamse regering legt momenteel de laatste hand aan een nieuw cultureel-erfgoeddecreet. Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken vernam van minister Gatz dat hij daarin blijft ondersteuning voorzien aan lokale besturen door het sluiten van cultureel-erfgoedconvenants. De convenants krijgen wel een scherper profiel in die zin dat in het convenant duidelijkere, afgelijnde doelstellingen zullen opgenomen worden rond de versterking van de cultureel-erfgoedwerking op een overkoepelend niveau.

De subsidie wordt toegekend voor het opnemen van een dienstverlenende rol ter ondersteuning van erfgoedbeheerders en erfgoedgemeenschappen. De initiele doesltelling van het cultureel-erfgoedconvenant wordt dus herbevestigd, en de focus wordt expliciet op cultureel erfgoed gelegd. Samenwerking met collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties is belangrijk, voor de uitvoering blijft een erfgoedcel verantwoordelijk. Johan Verstreken vernam dat de gerealiseerde besparingen evenwel niet kunnen worden teruggeschroefd, de subsidiebedragen die in 2014 werden toegekend aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid liggen vast voor de periode 2015-2020.