PDF Afdrukken E-mail

SENAATSCOMMISSIE KLIMAAT VAN START MET REEKS HOORZITTINGEN

Maandag 13 juni ging de commissie klimaat in de Senaat van start met een hoorzitting met deskundigen van de dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, en het Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat.

 

Johan Verstreken kwam tussen in het debat over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen.