PDF Afdrukken E-mail

BEZOEK AAN DE BUNDESRAT

Op 1 juni bracht Johan Verstreken met een delegatie Vlaamse parlementsleden in Berlijn een bezoek aan de Bundesrat€™. Hij had er een gesprek met leden van het Permanent Adviescomité, samengesteld uit de 16 ˜Bevollmächtigten der Länder beim Bund€™.

Het bezoek kaderde in een werkbezoek van de Commissie Buitenlands Beleid van het Vlaams parlement aan Warschau, Genève en Berlijn.