PDF Afdrukken E-mail

NIEUWS UIT HET SOCIAAL HUIS

met dank aan OCMW-raadslid Frank Jongbloet

Halfweg 2016 starten we een sociale kruidenier op:

De sociale kruidenier biedt kwaliteitsvoeding en basisproducten aan voor een prijs die goedkoper is dan de marktwaarde. Enkel personen met financieel moeilijkheden kunnen na een doorverwijzing tijdelijk winkelen bij de sociale kruidenier. Naast een winkelruimte is er ook een ontmoetingsruimte voorzien om het sociale isolement van mensen in armoede te doorbreken.

De opening is voorzien voor de 2de helft 2016.
Torhoutsesteenweg 291
8400 Oostende

Info over het aantal leefloontrekkers in onze stad:
De gemiddelde groep leefloners per maand kan opgedeeld worden in verschillende categorieen.
De grootste groepen zijn zij die inkomensvervangende steun krijgen, de studenten en de clienten die via een bijzondere tewerkstelling worden geactiveerd.
Bij de jongeren tussen 18-25j zien we een daling van deze groep met 3,24%.
Ten aanzien van de ganse populatie mensen met leefloon, zitten we iets boven het landelijk gemiddelde, 31,56% in 2015 ( landelijk 30,8%)
Het is moeilijk in te schatten wat het effect van hervorming van de werkloosheidsreglementering is bij deze groep.
De hervorming zou normaal tot gevolg hebben dat een grotere groep jongeren niet, niet meer of later in aanmerking komt voor werkloosheidsuitkeringen.
Maandelijks krijgen we gemiddeld tussen de 11 en 16 nieuwe aanvragen van clienten, omwille van een onderzoek RVA, een sanctie RVA of einde van de inschakelinguitkeringen.
Dit kan van zeer korte duur zijn.

Vluchtelingen:
We zien in 2015 een stijging van het aantal vluchtelingen van +17,19% tot 2014 ( 349 in 2014, 409 in 2015).
Dit is beduidend meer dan het landelijk gemiddelde van 5,7%.
Waar die groep in 2014 24% vertegenwoordigde van onze clienten , is die in 2015 gestegen naar 27%. Er zijn ongeveer 900 erkende politieke vluchtelingen ingeschreven in de bevolkingsregisters, daarvan is 30% client leefloon.

Het belang van vrouwen:
We geven in ons beleid het gezin en de vrouw bijzonder aandacht .
De verhouding mannen/vrouwen ligt bij ons omgekeerd dan de landelijke cijfers.
Wij hadden in 2015 iets meer mannen ( 55,55% ) dan vrouwen (44,45%) ( landelijk 53,7%vrouwen en 46,3% mannen).
Het percentage van de groep alleenstaande vrouwen en samenwonende vrouwen ligt in ons clienteel een stuk hoger dan vrouwen met een gezin ten laste.

Hoelang blijven de mensen bij het OCMW:
We stellen vast dat in Oostende men gemiddeld minder lang leefloon kreeg dan in het land.
Vrouwen in Oostende: 286 (B:322)
Mannen in Oostende: 241 (B:295)