PDF Afdrukken E-mail

MEER MEISJES EN MEER JONGEREN UIT KANSENGROEPEN MOETEN DE GELEGENHEID KRIJGEN OM KENNIS TE MAKEN MET STEM

STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics of Wetenschappen, Techniek, Engineering en Wiskunde. Dat staat in het STEM-actieplan 2016-2019 van de Vlaamse ministers Hilde Crevits en Philippe Muyters. STEM wil ook een grotere focus leggen op maatschappelijk relevante thema’s zoals klimaatverandering en zorg.

Via het STEM-actieplan worden jongeren gestimuleerd voor studies en loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen, engineering en techniek. Er is namelijk een tekort aan afgestudeerden in deze richtingen. Het actieplan is een gezamenlijk project van de Vlaamse ministers van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk, Economie en Wetenschap en Innovatie Philippe Muyters.

Voor de periode 2016-2019 willen de ministers binnen STEM meer aandacht voor een doelgroepenbeleid zodat meer meisjes en jongeren uit kansengroepen kennis maken met STEM. Die doelgroepen tonen minder belangstelling voor STEM en kennen de opportuniteiten ervan minder. Om die reden moet STEM een goede plaats krijgen binnen het technisch- en beroepsonderwijs.

Uit de STEM-monitor blijkt dat de doelstellingen voor 2020 voor het aandeel van meisjes meestal nog niet gehaald worden:

2011 2015 2020
Vrouwenaandeel in secundair   onderwijs (instroom 3de graad) 27,40 % 29,68% 33,33%

Marktaandeel STEM-richtingen

in Professionele Bachelors   (instroom)

23,82% 26,07% 27,82%

Vrouwenaandeel in Professionele

STEM-Bachelors (instroom)

21,13% 22,53% 25,20%

Marktaandeel STEM in   Academische

bachelors (instroom)

29,02% 30,98% 33,02%

Vrouwenaandeel in Academische

STEM-bachelors (instroom)

33,50% 33,63% 33,50%

 

Maatschappelijke relevantie

Om die doelgroepen beter te bereiken is het belangrijk dat de maatschappelijke relevantie van STEM voldoende aandacht krijgt. De klemtoon gaat dan vooral naar projectmatig werk. De uitdagingen in de samenleving op het vlak van ecologie, zorg, energie, transport, informatietechnologie, duurzaamheid of andere domeinen zullen alleen maar in belang toenemen en allemaal hebben ze met STEM te maken. Jonge mensen zijn begaan met deze grotere verhalen. STEM zal daarom ook in andere beleidsdomeinen verkend worden bijvoorbeeld binnen welzijn en gezondheid via ZorgSTEM. Alle betrokken beleidsdomeinen willen een breed maatschappelijk verhaal brengen en een positieve studiekeuze voor STEM aanmoedigen.

Dezelfde visie ligt aan de basis van het STEM-Charter dat eind vorig jaar gelanceerd werd. Bedrijven, onderwijs en alle andere relevante partners onderschrijven de STEM-doelstellingen en bundelen de krachten om hun initiatieven meer slagkracht te geven. Het STEM-platform wordt gestimuleerd om deze initiatieven verder uit te bouwen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Dankzij technologische en wetenschappelijke vernieuwingen kunnen we onze wereld en samenleving duurzaam beter maken. Daarvoor hebben we heel wat getalenteerde jonge mensen nodig die de passie en de motivatie voor STEM delen. Het cliché dat STEM-richtingen vooral jongensrichtingen zijn, moeten we doorbreken. Meisjes halen in de realiteit even goede resultaten in STEM-richtingen. Door te vertrekken vanuit herkenbare maatschappelijke thema’s en samen op zoek te gaan naar oplossingen leren jongeren heel wat vaardigheden die ook later van pas komen.”

Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Philippe Muyters: “Deze stand van zaken van het STEM-actieplan toont aan dat we op de goede weg zijn om het structureel tekort aan technische profielen op de arbeidsmarkt weg te werken. Het blijft belangrijk om meisjes en jongens duidelijk te maken dat STEM perfect aansluit bij hun eigen leven. Denk maar aan de grote maatschappelijke uitdagingen, of aan sporters, die zonder wetenschap en technologie niet zo snel zouden kunnen zeilen of zo hoog zouden kunnen springen. Toch moeten we nog een tandje bijsteken en jongeren blijven stimuleren om niet alleen te kiezen voor een STEM-richting, maar ook voor een STEM-job. Voor die doorstroming is de samenwerking tussen onderwijs en industrie essentieel.”

Persinformatie :

Katrien Rosseel
Woordvoerder van minister Hilde Crevits

Vlaams minister van Onderwijs

0475 44 58 32  - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Thomas Pollet
Woordvoerder van minister Philippe Muyters
Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
0474 69 56 08 - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.