PDF Afdrukken E-mail

DE REGERING REGEERT

(19-07-2013)

Alvorens jullie een prettige vakantie te wensen, blikken we graag kort terug op de voorbije maanden waarbij er door de meerderheid op verschillende vlakken heel wat werd gerealiseerd.

Vooreerst werden de afspraken uit het regeerakkoord over de financieringswet en de overdracht van bevoegdheden omgezet in wetsvoorstellen, zodat ze volgende week in het parlement kunnen worden ingediend. Daarna zal over de voorstellen het advies van de Raad van State worden gevraagd dat wordt verwacht tegen begin september. Na de behandeling en de stemming in het najaar in Kamer en Senaat, kunnen de Gemeenschappen en de Gewesten vanaf 1 juli 2014 aan de slag met hun uitgebreide bevoegdheden. Bij de invulling van haar bevoegdheden zal ieder Gewest eigen klemtonen kunnen leggen, rekening houdend met de specifieke noden van het gewest. CD&V heeft woord gehouden, en een grote staatshervorming gerealiseerd waar de Vlamingen om gevraagd hebben. Voor het eerst in de geschiedenis van België, zal het Vlaams budget groter zijn dan het federale. De zesde staatshervorming betekent dan ook een echte kentering: het zwaartepunt wordt namelijk definitief verlegd naar de deelstaten. Zo werken we aan een sterk Vlaanderen, in een bestuurbaar België.

Daarnaast werd de begroting gecontroleerd om de te bereiken doelstellingen voor 2013, conform de Europese regels, na te komen. Tezelfdertijd werden al twee derden van de begrotingsmaatregelen voor 2014 genomen. Dat 2014 een verkiezingsjaar verlamt is de regering duidelijk niet, wel integendeel. Als kers op de taart werd een akkoord bereikt over het BHV van het sociaal overleg, het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Het akkoord wordt nu omgezet in wetteksten en zal vanaf 1 januari 2014 van kracht zijn. Op heel andere domeinen werd ook een doorbraak bereikt: de structuur van de Belgische spoorwegen wordt vereenvoudigd naar twee entiteiten. Verder wordt justitie grondig hervormd met een akkoord over de inperking van het aantal gerechtelijke arrondissementen en de oprichting van de familie-, jeugdrecht-, en tuchtrechtbanken.

Het parlement zat ook niet stil. Diverse initiatieven van CD&V-senatoren werden gestemd in de plenaire vergadering, zoals onder andere de uitwerking van een statuut voor klokkenluiders in de federale overheidsdiensten, de inperking van woekerwinsten bij het doorverkopen van festivaltickets of de ingrijpende CD&V-amendementen aangaande het wetsontwerp over de nietigheden. Ook lieten de parlementsleden zich niet onbetuigd in het stellen van kritische vragen. In het najaar zal bovendien de hervorming van de Senaat op de parlementaire agenda staan, die moet leiden tot aanzienlijk minder parlementsleden en de impact van de deelstaten op onze staatsstructuur zal vergroten.

De bovenstaande dossiers zijn zelfs niet eens limitatief, maar vormen een wezenlijk aandeel van de vele beslissingen die de afgelopen maanden en bij uitbreiding het voorbije anderhalf jaar genomen zijn. Volgens oud-premier en huidig Europees president Herman Van Rompuy komt men bij een compromis, die de basis vormt van elke regeringsbeslissing, steeds in het midden terecht en is er moed - men geeft zijn eigen stellingen op - en bescheidenheid - men heeft de waarheid niet in pacht - nodig. Verbaast het u dat hij dit vertelde op de voorstelling van het boek van Wouter Beke, dat de titel ‘Het Moedige Midden’ met zich meekreeg?

Beste lezer, dan rest er ons niets meer dan u nog een prettige vakantie te wensen. Wij zien jullie heel graag terug in september.

Wouter, Dirk, Sabine, Cindy, Els, Johan en Etienne

ga naar de site van de Senaat

 

Gemeenteraadsverkiezingen

Banner

Provincieraadsverkiezingen

Banner