PDF Afdrukken E-mail

BELGIE ONDERSTEUNT STANDPUNT EUROPESE COMMISSIE INZAKE AFLUISTERPRAKTIJKEN VS

"België steunt de initiatieven die de Europese Commissie neemt in de zaak rond de afluisterpraktijken van de Verenigde Staten”, zegt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders op een vraag van Johan Verstreken (CD&V). De gemeenschapssenator ondervroeg de bevoegde minister in het kader van de vertroebelde relatie tussen de VS en de Europese Unie naar aanleiding van de affaire-Snowden. Via deze voormalige CIA-medewerker bleek immers dat zijn land zich bezondigde aan spionageactiviteiten binnen de Europese instellingen.

 

 

Reynders gaf aan dat de activiteiten, tegen wie ze ook gericht waren, enkel kaderden in het opsporen van terroristische en criminele organisaties.

Verstreken was echter vooral geïnteresseerd naar de acties die ondernomen werden, en de eventuele gevolgen voor de onderhandelingen van het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS. De minister antwoordde dat de gesprekken onverkort zouden starten op 8 juli, maar dat tegelijkertijd twee werkgroepen zouden worden opgericht die de impact en reikwijdte van de Amerikaanse spionage moesten verduidelijken. Een eerste werkgroep zou zich specifiek focussen op de bescherming van persoonlijke gegevens, een tweede werkgroep zou het ‘inlichtingen- en veiligheidsaspect’ onder de loep nemen.

Nergens was er echter sprake van een eventuele schorsing van de onderhandelingen, wat Verstreken zeer positief vond. “Dit mag de gesprekken over het vrijhandelsgedrag niet in gedrang brengen. Beide partijen hebben daarvoor een te lange weg afgelegd.” Opnieuw benadrukte Reynders dat België de Europese Commissie hierin volledig steunt.

In zijn repliek gaf Johan Verstreken aan dat hij het positief vond dat de minister deze zaak ernstig nam. “Ik begrijp dat afluisteren in het kader van terrorismeactiviteiten noodzakelijk is. Toch vraag ik me af of het elektronisch verkeer van onze parlementsleden ook onderschept wordt? Dit kan niet. Europese coördinatie is nodig.”

 

Gemeenteraadsverkiezingen

Banner

Provincieraadsverkiezingen

Banner