PDF Afdrukken E-mail

ENERGIE-ATOL KAN ER KOMEN VOOR DE KUST VAN ZEEBRUGGE OF WENDUINE

In het ontwerp van marien ruimtelijk plan, dat tegen het einde van het jaar klaar moet zijn, wordt een energie-eiland voorzien voor de kust van Wenduine of Zeebrugge. Dat kondigde de bevoegde minister Johan Vande Lanotte woensdag aan in de Senaatscommissie Financiën en Economische Aangelegenheden op vragen van Wilfried Vandaele (N-VA) en Johan Verstreken (CD&V). De minister heeft hierover overleg gepleegd met zijn Vlaamse collega's Kris Peeters en Hilde Crevits, en met de kustburgemeesters.

 


    Vande Lanotte benadrukte dat het energie-atol een privé-initiatief is, waar de overheid niet in zal investeren. Studies hebben uitgewezen dat het eiland best dicht bij de kust gebouwd zal worden. Het systeem bestaat eruit dat er bij laag energieverbruik water opgepompt wordt, dat bij hoog verbruik terugvloeit en elektriciteit opwekt.
 Oorspronkelijk was er enkel sprake van Wenduine als plaats waar het eiland zou gebouwd worden. Maar Vande Lanotte kondigde woensdag aan dat ook de zone voor Zeebrugge in aanmerking komt, maar dan nadat de westelijke havendam is aangelegd. Beide locaties worden opgenomen in het ontwerp van marien ruimtelijk plan.
 Nadelige effecten voor de zeescheepvaart zijn er volgens de minister niet te verwachten omdat er in de ondiepe zone voor de kust geen scheepvaart aanwezig. Het eiland zal een aantrekkingskracht op het toerisme hebben, zoals de excursies naar de windmolenparken aantonen, maar het toerisme zal beperkt blijven tot een bezoek en een wandeling rond het atol.
 Verstreken wees erop dat de baggeraars het concept van het energie-eiland zullen kunnen exporteren naar de rest van de wereld. ./. AHO/KVH/