PDF Afdrukken E-mail

GESPREKKEN VOOR OVERDRACHT MERCATOR LOPEN NOG
De gesprekken om de Mercator aan de stad Oostende te kunnen overdragen werden begin juli opgestart met als doel de overdracht rond te krijgen tegen het ogenblik dat het zeilschip terug verhaald zal worden op haar oorspronkelijke ligplaats in het Mercatordok (momenteel gepland in de tweede helft van oktober). Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken van minister Weyts. De voorwaarden voor deze overdracht zullen verder worden bepaald tijdens deze gesprekken. Het doel is duidelijke afspraken vast te leggen zodat de middelen die in het groot onderhoud van de Mercator zijn geinvesteerd optimaal kunnen renderen. Het vaartuig dient immers als toeristische bestemming en als getuige van het maritieme erfgoed van Vlaanderen nog sterker te worden uitgespeeld.

 
PDF Afdrukken E-mail

NIEUW ONDERZOEKSCENTRUM VOOR VLIZ EN ILVO
De Vlaamse regering besliste op vrijdag 15 juli om 17 miljoen euro te investeren in een nieuw gebouw voor het VLIZ en het ILVO. Het VLIZ moet op de huidige locatie op de vismijnsite weg om de nieuwe vismijn te kunnen bouwen. Het ILVO huist al jaren in verouderde gebouwen op een site tussen de Ankerstraat en de Moreauxlaan. Beide instellingen krijgen in 2019 een nieuw onderzoekscentrum aan de Ankerstraat. Daar komt een nieuw gebouw met laboratoria, technische ruimtes en kantoren. Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken, die in het verleden bij minister Muyters en minister Schauvliege al meermaals aandrong op een nieuwe locatie voor het VLIZ, is tevreden dat de Vlaamse regering de nodige middelen heeft vrij gemaakt om de onderzoekscentra in Oostende te houden. Bovendien staat niets de bouw van de nieuwe vismijn nog in de weg.

 
PDF Afdrukken E-mail

RESOLUTIE TEGEN PLASTICVERVUILING IN ZEE

De democratische partijen in het Vlaams parlement, over grenzen van meerderheid en oppositie heen, vragen de Vlaamse regering om een actieplan tegen plasticvervuiling te ontwikkelen. Sp.a-volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe diende samen met Johan Verstreken, Wilfried Vandaele, Gwenny De Vroe en Bart Caron een resolutie in waarmee ze onder meer het zwerfvuil in zee willen aanpakken. '€˜De vervuiling van onze oceanen en stranden is na de klimaatverandering een van de grootste milieuproblemen van onze tijd'€™, zegt Vandenberghe. '€˜Ik ben heel tevreden dat alle partijen bereid zijn de politieke spelletjes te overstijgen en aan hetzelfde zeel willen trekken om dat probleem aan te pakken.'€™
Bij opruimacties aan de kust wordt tot 50 kilogram plastic afval per kilometer strand opgehaald. Kleine plasticdeeltjes, die vanzelfsprekend ook in de zee aanwezig zijn, komen via de vis die we eten ook in de menselijke voedselketen terecht. 'Het is niet alleen slecht voor het milieu, het is ook nog eens erg ongezond', zegt Vandenberghe. Naast plastic zijn ook sigarettenpeuken en achtergelaten tissues belangrijke vormen van zwerfvuil. 'Ook dat is heel slecht voor onze leefomgeving, maar het is vooral niet prettig om met je kinderen tussen andermans vuil op het strand te moeten spelen.'

Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mail

ekbanner

 
PDF Afdrukken E-mail

GEINTEGREERD ACTIEPLAN GELIJKEKANSENBELEID 2015-2019 NOG VOOR DE ZOMER KLAAR

De Vlaamse regerig keurde het horizontale doelstellingenkader Gelijke Kansen 2015-2019 op 17 juli 2015 goed. Normaal moet de Vlaamse regering binnen de zes maanden daarna een geintegreerd actieplan opstellen, dat concreet aangeeft hoe de diverse ministers en beleidsdomeinen aan de slag gaan. Omdat dit actieplan er momenteel nog niet is, vroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken minister Homans naar een stand van zaken.

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Volgende > Einde >>

Pagina 11 van 33