PDF Afdrukken E-mail

INTERNATIONALE CONFERENTIE ZAL PLAATSVINDEN IN BRUSSEL OVER ISRAEL EN PALESTINA
“Samen met de internationale partners zal er in het eerste kwartaal van 2014 in Brussel een internationale Conferentie plaatsvinden over de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit”. Dit bleek uit een antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken aan CD&V-gemeenschapssenator Johan Verstreken in de bevoegde Commissie. Verstreken vroeg hem onder andere welke rol ons land kon spelen om het welslagen van de vredesgesprekken te ondersteunen.

 

Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mail

UITPAS ROLT VERDER OVER OOSTENDE

Dankzij minister van cultuur Joke Schauvliege en Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken rolt de Uitpas in 2014 verder uit over Oostende. De Uitpas is een vrijetijdskaart, met bijzondere aandacht voor mensen in armoede, die mensen aanzet om meer aan cultuur- en vrijetijdsactiviteiten deel te nemen. CultuurNet Vlaanderen voerde een proefproject uit in Aalst en zorgde voor de technologische onderbouw van het systeem. Voor de voortzetting van het systeem in onder meer Oostende wordt in de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en CultuurNet Vlaanderen, die nog tot eind 2016 loopt, een bijkomende opdracht en financiering voorzien.

 

Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken is tevreden dat er ook in Oostende een geautomatiseerd systeem komt dat de veelheid aan kortings-, voordeel-, klanten- en kansenpassen samenvoegt. Dit zal ongetwijfeld een extra steun zijn om mensen in armoede te stimuleren om aan culturele en vrijetijdsactiviteiten deel te nemen.

 
PDF Afdrukken E-mail

SUBSIDIES VOOR DIVERSE PROJECTEN IN DE VISSERIJSECTOR 
De Vlaamse regering kende op de ministerraad van 6 december subsidies toe aan enkele visserijprojecten:
In het kader van het Operationeel Programma in uitvoering van het Nationaal Strategisch Plan voor de Belgische visserijsector kent de Vlaamse Regering een subsidie van 165.000 euro toe aan Inagro vzw in Roeselare voor het project 'Praktijkonderzoek in de snoekbaarsproductie'.
Aan de Vlaamse visveiling kent de Vlaamse regering 908.000 euro en 547.000 euro subsidie toe voor respectievelijk het project 'Optimalisatie Viskwaliteit Verre Visgronden' (OPTIMAVIS) en het project 'Ergonomie kisten aan boord van vaartuigen'. Doel van het eerste project is de optimalisatie van het vistransport over verre afstanden. Het opzet van het tweede project bestaat er in om geleidelijk aan over te schakelen van 50 kg kisten naar 20 kg kisten. Studies wijzen aan dat de rug van vissers zwaar belast wordt bij het stapelen en vullen van kisten in het visruim.

 
PDF Afdrukken E-mail

VLAAMSE REGERING WIJZIGT DECREET REGIONALE OMROEPEN

Na verschillende tussenkomsten van Johan Verstreken en collega Veli Yüksel in het Vlaams parlement wijzigt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State definitief diverse bepalingen over de regionale televisie-omroeporganisaties in het decreet over de radio-omroep en televisie. Het omvat onder meer een verduidelijking van de algemene opdracht van de regionale televisie-omroeporganisaties, de decretale verankering van het principe van de vijfjarige samenwerkingsovereenkomst, de vergoeding op basis van de bereikmeting van hun programma's en de creatie van exploitatiemaatschappijen waarbij de omroepen zich kunnen aansluiten. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.

 
PDF Afdrukken E-mail

VLAANDEREN EN KBVB MOETEN FIFA OP VERANTWOORDELIJKHEID WIJZEN 
Het WK 2022 in Qatar doet heel wat stof opwaaien. Steeds meer organisaties zijn bezorgd over de gevolgen van de toewijzing aan het Arabische land. 1,2 miljoen migrantenwerknemers werken er als moderne slaven. Vlaams Parlementslid Johan Verstreken wil dat minister van Sport Philippe Muyters op de Europese Raad van de ministers van Sport het voortouw neemt in het formuleren van een formeel standpunt omtrent het naleven van de mensenrechten in Qatar. Principes als arbeidsomstandigheden en sociale dialoog moeten worden gehanteerd bij het toekennen van internationale (sport)organisaties. De minister heeft zich alvast geëngageerd.

 

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Volgende > Einde >>

Pagina 30 van 33