HANDEN IN ELKAAR VOOR EEN EFFICIENTER KLIMAATBELEID

Alles kan beter en efficienter. Zo ook de werkwijze waarop ons land tot een intra-Belgisch klimaatakkoord kan komen. In juni vorig jaar ging in de Senaat de commissie Transversale Aangelegenheden, onder voorzitterschap van senator Steven Vanackere aan de slag met als taak aanbevelingen uit te werken om de intra-Belgische besluitvorming inzake burden sharing te verbeteren. Na hoorzittingen met experten, zowel federale als gewestelijke, en vertegenwoordigers van ngo'€™s, en een bevraging bij een dertigtal Europese en niet-Europese parlementen, kwam de commissie tot 26 aanbevelingen. De plenaire vergadering van de Senaat keurde vandaag het betreffende informatieverslag van de commissie goed.

Lees meer...
 

TUSSENKOMST JOHAN VERSTREKEN BIJ BESPREKING INFORMATIEVERSLAG KLIMAATDOELSTELLINGEN

Op vrijdag 27 januari werd in de plenaire vergadering van de Senaat gestemd over het informatieverslag over het intra-Belgische besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen. Het informatieverslag, dat 26 aanbevelingen bevat, kwam tot stand na hoorzittingen met experten en vertegenwoordigers van ngo'€™s in de commissie Transeverale Aangelegenheden van de Senaat. Deelstaatsenator Johan Verstreken volgde als verslaggever de hoorzittingen nauwgezet op en bracht verslag uit in de plenaire vergadering. Hieronder leest u zijn tussenkomst.

Lees meer...
 

DAG VAN DE SLACHTOFFERS VAN DE HOLOCAUST

Elk jaar op 27 januari herdenken we de slachtoffers van de Holocaust. In de plenaire vergadering van de Senaat bracht Senaatsvoorzitter Christine Defraigne hulde aan de slachtoffers met een toespraak. Na de toespraak namen de senatoren een minuut stilte in acht in herinnering aan de slachtoffers van de Holocaust.

Lees meer...
 

EXTRA VIERSTERRENHOTEL AAN DE KUST NODIG VOOR MICE-TOERISME
Een extra viersterrenhotel aan de kust is wenselijk om volop in te zetten op het zakentoerisme of MICE-toerisme. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken van de bevoegde minister. Het MICE-toerisme is immers in volle groei en Vlaanderen heeft heel wat troeven om hier op in te spelen en zaken- en congrestoerisme aan te trekken. Het Vlaams gewest telt 155 viersterrenhotels, waarvan er zich maar liefst 72 in de provincie West-Vlaanderen bevinden. De kust telt 29 viersterrenhotels. Aan de kust situeert het hotelaanbod voor MICE zich voornamelijk in Oostende en Blankenberge.
Het Vlaams gewest telt slechts 1 vijfsterrenhotel, namelijk het het Brugse Hotel Dukes' Palace. Volgens Johan Verstreken is de vraag naar een vijfsterrenhotel echter niet meer zo groot, en kiezen zakentoeristen liever voor een drie- of viersterrenhotel. Een hotelstudie van Idea Consult en Westtoer (2014), in opdracht van Oostende, heeft uitgewezen dat een bijkomend vijfsterrenhotel niet wenselijk is, maar zou extra capaciteit in een viersterrenhotel wel een meerwaarde betekenen.

 

JOHAN VERSTREKEN VRAAGT SPECIFIEKE ONDERSTEUNING VLAAMSE VISSERIJ BIJ EUROPA

In de commissie Visserij van het Vlaams parlement vroeg Johan Verstreken aan Minister Schauvliege om bij Europa te pleiten voor gerichte steun voor de Vlaamse visserijsector, om de instroom in de Vlaamse visserijsector te stimuleren en de toekomst van de Vlaamse visserij veilig te stellen. Johan Verstreken baseerde zich hiervoor op de bevindingen van de SALV, die benadrukt dat de Vlaamse visserij op Europees vlak zeer specifiek is en de mogelijkheden om steun te verkrijgen worden beperkt door de Europese regelgeving. '€œDe Vlaamse visserijsector kan de steun van de overheid goed gebruiken, maar telkens botsen we tegen de grenzen van het Europees kader'€, aldus Johan verstreken.

Lees meer...
 

 

Volg mij ook op

FacebookYouTubeRSS Feed
Banner