BETERE TOERISTISCHE ONTSLUITING VOOR DE LUCHTHAVEN VAN OOSTENDE

De luchthaven van Oostende is een belangrijke partner voor passagiersvluchten en incoming toerisme. Voor het komende zomerseizoen breidt de luchthaven haar bestemmingen zelfs uit tot 19 locaties, een record voor de regionale kustluchthaven. Maar volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken moet er meer werk gemaakt worden van een betere toeristische ontsluiting, iets waar de luchthaven zelf ook vragende partij voor is. Johan Verstreken ondervroeg hierover de bevoegde minister en vernam dat er werd begonnen met een onderzoek van de ontsluitingsproblematiek en in het bijzonder de aansluiting van de luchthaven op het openbaar vervoeraanbod. Toerisme Vlaanderen (TVL) focust daarbij voornamelijk op de vervoersontsluiting voor de internationale reizigers. Voor het zomerreces zal TVL het initiatief nemen om alle betrokken partijen bij elkaar te brengen om het probleem te definieren, oplossingen te zoeken en te toetsen op hun haalbaarheid.

 

NOG VEEL GROEIPOTENTIEEL IN HERDENKINGSTOERISME W.O. I

In 2016 voerde Toerisme Vlaanderen een awareness-onderzoek uit rond W.O. I. om na te gaan in hoeverre Vlaamse W.O. I bestemmingen bekend zijn in binnen- en buitenland. Het onderzoek toonde een aantal positieve trends zoals een toename in de naamsbekendheid van de Vlaamse slagvelden, meer vertrouwdheid met Flanders Fields, en een toegenomen belangstelling voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.
Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken is het werk echter nog niet af en is er nog groeimogelijk met betrekking tot de kennis en de reputatie van de slagvelden, zelfs in die landen die sterk op W.O. I georienteerd zijn. Hij is dan ook tevreden dat de buitenlandpromotie van Toerisme Vlaanderen zich zal blijven focussen op het herdenkingstoerisme. Later dit jaar vindt immers nog de herdenking van de Mijnenslag en Passendale plaats, en in 2018 de eindoffensieven en langverwachte vrede. Daarnaast zal Toerisme Vlaanderen ook inzetten op het 'verwantschap'€™-gegeven. Steeds meer mensen beseffen immers dat zij via hun voorouders een persoonlijke verwantschap hebben met Wereldoorlog I. Verder blijft Toerisme Vlaanderen inzetten op de Australische markt. In Australie is er van oudsher een grote interesse voor het herdenkingstoerisme, maar wegens de terreurdreiging heerste er in Australie een negatief beeld over de veiligheid in Europa. Toerisme Vlaanderen startte na de aanslagen volop met promotionele acties om het negatieve beeld over Vlaanderen en Europa bij te stellen.

 

TOERISTISCHE INFOBALIE OP DE GRASMARKT IN BRUSSEL BLIJFT BESTAAN
Toerisme Vlaanderen heeft beslist om het informatiecentrum op de Grasmarkt in Brussel te sluiten. In de plaats komt een conceptstore met een toeristische onthaalbalie met infopunt, een boetiek met op maat ontwikkelde Vlaamse producten en een inspirerende en smaakvolle belevingsruimte.
'€œEr zal een infobalie permanent bemand worden, zodat bezoekers nog steeds op de Grasmarkt terecht kunnen om toeristische informatie over Vlaanderen op te vragen. Ook voor de verdeling van gratis publicaties en toeristische kaarten als voor de verkoop van de belangrijkste toeristische publicaties over Vlaanderen zal men er nog steeds terecht kunnen', vernam Johan Verstreken van de bevoegde minister. De invulling zal via een concessie overeenkomst in handen worden gegeven van een private partner. De ruimte zal dus niet meer bemand worden door het personeel van Toerisme Vlaanderen.

 

TOERISME VLAANDEREN ZET IN OP DUURZAAM TOERISME

De Verenigde Naties hebben 2017 uitgeroepen tot '€˜Internationaal Jaar voor Duurzaam Toerisme voor Ontwikkeling'€™. Toerisme veroorzaakt 5 procent van de wereldwijde koolstofuitstoot, waarvan 80 procent op het conto van het transport. Volgens de VN kan reizen onder bepaalde voorwaarden echter wel een positieve bijdrage leveren aan mens en planeet. De VN wil tijdens dit internationale jaar duidelijk maken hoe dat kan en een verandering teweegbrengen in het beleid, in samenwerking met regeringen, andere VN-agentschappen en internationale en regionale organisaties.
Ook Toerisme Vlaanderen werkt mee aan het Internationaal Jaar voor Duurzaam Toerisme en Ontwikkeling. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken aan de bevoegde minister. Naast mensen, planeet en welvaart vormen vrede en partnerschap belangrijke pijlers voor duurzame ontwikkeling. Toerisme Vlaanderen zet dan ook volop in op partnerschap door samenwerkingen aan te gaan met publieke en private partners. Via workshops informeert en inspireert Toerisme Vlaanderen de professionele sector over bovenvermelde vijf pijlers om samen te werken aan een verdere verduurzaming van de toeristische activiteiten in Vlaanderen.

Lees meer...
 

GEEN ONDERTUNNELING ELISABETHLAAN IN OOSTENDE
Er komt geen ondertunneling van de Elisabethlaan met de Torhoutsesteenweg in Oostende. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken van de bevoegde minister in een schriftelijke vraag. Volgens minister Weyts kost de ondertunneling te veel voor lange werkzaamheden met weinig effect. Nog tot 21 april 2017 worden enkele ingrepen uitgevoerd aan het kruispunt ter verbetering van de verkeersveiligheid. Na de werken zullen de bevoegde diensten de ingrepen aan het kruispunt van de Torhoutsesteenweg en de Elisabethlaan ook evalueren.

 

 

Volg mij ook op

FacebookYouTubeRSS Feed
Banner